Zarauzko Ezker Anitza-IUk Real Club Golf-ekin kontratua onartzen du, baina ñabardura batzukin

EZKER ANITZA-IUk taldea bere poza agertzen du, errenta gaurkotu gabe 97 urte pasa eta gero, azkenean Real Club de Golf-ek kopuru zuzena ordainduko diolako Zarauzko herriari, udal jabetzako 57.805 m² erabiltzeagatik.           

Gaur Egun Golf klubak 1,5 € ordaintzen du urtean, ia 6 hectarea erabiltzeagatik, itsaso ondean, biotopoaren bihotzean. Egoera lotsagarri honengatik, zarauztarroi kaltetzen diola, duela bi legealdi gure zinegotzi bezala zegoen Patxi Coira,k 2005ean mozio bat aurkeztu zuen akordioaren birnegoziazioa eta errenta gaurkotzea eskatzeko, eta orduko alkatesak konpromisoa hartu zuen 3 hilabeteko apean errentaren erribisioa negoziatzeko, baina kompromiso hura ez zen bete. Pasa den legealdian, 2010ko otsailean, udal gobernu batzarrak errekiremendua  egin zion Real Club de Golf-ari urteko 1,5 €ko errenta gaurkotzeko, eta 70.000 €tan ezartzeko. Baina akordio horren betearazpena gaurdaino atzeratu egin da.  

Ekimen horietatik 8 urte pasa eta gero, gaur azkenean udalbatzara ekartzen da alokatze kontratuaren gehigarri bat. Gehigarri horretan errenta urteko 41.619 €tan ezartzen da, 2012ko otsailetik atzeraeginezko ondorioekin. Aldi berean, gaurko kontratua bukatu eta gero, 2016ko otsailean, beste alokatze kontratu berria egingo dela adosten da, 10 urteko epea eta errenta berdinarekin.     

Ezker Anitza-IUk akordio honen alde egingo du, urteetan zehar eman den egoera lotsagarri bat behingoz bukatzen delako. Hala ere zenbait ñabardura sartzea eskatuko dugu:          

 

  • Guk uste dugu errenta gaurkotzearen atzeraeginezko ondorioak 2010ko otsailera aplikatu behar dira, data horretan Gobernu Batzarrak errenta gaurkotzea eskatu zuelako. Bestela Udalak bi urte horietako 82.000 €ko errenta galduko du.   
  • Gehigarrian espreski jaso behar da alokatze kontratu berria negoziatzeko garaian kontuan hartu behar da lur hauek Iñurritzako biotopoan kokatuta gaude, hori dela eta golf erabilera bakarrik eman daiteke gunearen balore naturalen kontserbazio eta berreskurapenarekin bateragarria bada, zehatzago dunaren birgaitzarekin bateragarria izan behar du. Horrexegatik kontratu berri honetan arautu behar dira, eta behar bada debekatu, uraren ateratzea, fitosanitarioen erabilpena, espezie arrotzen sartzea eta espreski jaso behar da kontratu horretan, Iñurritza eta malekoiaren arteko pasarela berreraikitzeko beharrezkoak diren lurren erabilpena. Pasarela berriak dunaren mugimendua ahalbidetuko du.

Ezker Anitza-IU de Zarautz aprueba con matices el convenio con el Real Club Golf de Zarautz.

 Zarautz, 18 de diciembre de 2013

El grupo municipal de EZKER ANITZA-IU muestra su satisfacción porque después de 97 años de contrato sin actualizar la renta, el Real Club Golf de Zarautz por fin va a pagar una cantidad justa al pueblo de Zarautz por el uso de 57.805 m² de propiedad municipal.

El Club de Golf sigue en la actualidad pagando 1,5 € anuales por el uso de casi 6 hectáreas de terreno junto al mar en pleno biotopo, no habiéndose actualizado la renta desde el año 1916. Esta situación escandalosa de trato de favor en perjuicio de los y las ciudadanas zarauztarras,  ya llevo a nuestro concejal hace dos legislaturas, Patxi Coira, a presentar una moción en el año 2005 pidiendo la renegociación del acuerdo y la actualización de las cantidades, y la entonces Alcaldesa se comprometió a negociar la revisión de la renta en un plazo de 3 meses., pero se incumplió aquel compromiso. En la pasada legislatura conseguimos que en febrero de 2010 la junta de gobierno municipal requiriese al al Real Club de Golf que actualizase la renta anual de 1,5 € , para fijarla en 70.000 € anuales. Pero el cumplimiento de dicho acuerdo se ha ido demorando hasta la actualidad.

Después de más de 8 años desde aquellas iniciativas, por fin se trae al Pleno municipal de este miércoles 18 de diciembre una adicción al contrato de arrendamiento por el que se actualiza la renta a 41.619 € anuales, con efectos retroactivos desde febrero de 2012. También se acuerda que una vez vencido el actual contrato, en febrero de 2016, se formalizará nuevo contrato de arrendamiento por 10 años, con el mismo importe de renta.

Ezker Anitza-IU va a votar a favor de este acuerdo puesto que por fin se soluciona una situación escandalosa que se prolonga desde hace décadas, y que hemos denunciado reiteradamente. No obstante solicitaremos que se introduzcan algunas matizaciones al acuerdo:

  • Entendemos que la actualización de la renta debiera tener efectos retroactivos al menos a febrero de 2010, fecha en la que se requirió por la Junta de Gobierno la actualización de la renta. De otra manera el Ayuntamiento perdería 82.000 € por la renta de esos dos años.
  • Se debe recoger expresamente que al negociar un nuevo acuerdo de arrendamiento se debe tener en cuenta la inclusión de los terrenos en el biotopo protegido de Iñurritza, y que el uso de golf debe estar condicionado a que sea compatible con los objetivos de conservación y regeneración de los valores naturales de la zona, y en concreto de  regeneración de la duna, por lo que se debe regular en dicho contrato y prohibir en su caso, la extracción de agua, la utilización de fitosanitarios, la introducción de especies exóticas y se debe indicar expresamente que en ese futuro contrato se preverá la utilización de los terrenos necesarios para la reconstrucción de la pasarela que une Iñurritza con el malecón, haciéndola permeable al movimiento de la duna.