Elkarrekin Barakaldok Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuko langileen lan eta soldata baldintzak hobetzeko neurriak proposatu ditu

Ezkerreko alderdiak hainbat neurri aurkeztu ditu ELZren esleipen berria hobetzeko. Neurri horien bidez, langileei eskubide eta babes handiagoak ziurtatu nahi zaizkie eta zerbitzuaren kalitatea blindatu nahi da, “etxez etxeko laguntzarekin negoziorik egin ez dadin, hori baita Barakaldoko Udalak ematen duen kontraturik garrantzitsuenetako bat”

 

Barakaldo, 2023ko irailaren 19a. Elkarrekin Barakaldok hainbat proposamen aurkeztu ditu Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren kontratuaren baldintza-agiria hobetzeko, EAJren eta PSEren Udal Gobernuak datozen bi urteetarako 9 milioi eurotik gorako lizitazio berri bat onartu ondoren.

Casimiro Castaño Elkarrekin Barakaldoren bozeramaileak adierazi duenez, “beti defendatuko dugu kudeaketa zuzena eta, beraz, horrelako zerbitzu baten birudaleratzea. Baina gobernu-taldeak enpresa pribatuen bidez egiteko apustua egiten jarraitzen duenez, etekinak lortu nahi baitituzte, zerbitzua ematen duten pertsonen (gehienak emakumeak) lan eta soldata baldintzak hobetzeko hainbat neurri proposatu ditugu “.

Ildo horretan, Castañok berretsi duenez, “Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua Barakaldoko Udalak ematen duen kontraturik garrantzitsuenetako bat da, erabiltzaile-mota eta urteko aurrekontua kontuan hartuta; beraz, langileen lan eta soldata-baldintza duinek zerbitzuaren kalitatea hobetuko dute, zalantzarik gabe”.

Horrela, Elkarrekin Barakaldok eskatzen du Baldintza Teknikoen Agiri berriak puntuazio handiagoa eman diezaiela langileei soldata-igoera handiagoa ematen dieten enpresei, behin-behineko lana mugagabe bihurtzen dutenei, lanaldi osoa lehenesten dutenei eta lana eta familia bateragarri egiten laguntzen duten neurriak ezartzen dituztenei.

Baldintza-agiri berriak langileentzako eskubide eta babes handiagoak bermatzea eta zerbitzuaren kalitatea blindatzea nahi dugu, etxez etxeko laguntzarekin negoziorik egin ez dadin, barakaldar askoren beharra baita”, gaineratu du.

Zerbitzuaren kalitatea blindatzea

Enpresen eskaintzen puntuazioari dagokionez, Elkarrekin Barakaldok nahi du eskaintza ekonomikoak pisua galtzea eta zerbitzua emateko baldintza teknikoen proposamenak garrantzi handiagoa hartzea. “Gure ustez, alde teknikoak ekonomikoaren gainetik egon behar du, zerbitzuaren kalitatea eta langileen lan-baldintzak benetan neurtzen dituena baita. Azken urteotako esperientziak erakutsi digu proposamen ekonomikoari lehentasuna emateak kalitate txikiagoa, erabiltzaileentzako kostu ekonomiko handiagoa eta langileentzako lan-prekarietate handiagoa dakarrela “, ziurtatu du Casimiro Castañok.

Horretarako, Elkarrekin Barakaldok honako hau proposatu du: alde batetik, balorazio ekonomikoa 30 puntutik 20ra jaistea; bestetik, zerbitzuaren kudeaketa eta antolaketa-prozesuak 11 puntutik 14ra igotzea, giza baliabideen eta baliabide teknikoen antolaketa 10 puntutik 13ra igotzea, jarduera-protokoloak 10 puntutik 12ra igotzea, eta Udalarekiko koordinazio-prozesuei ematen zaien balorazioa 6 puntutik 8ra igotzea.

Era berean, ezkerreko alderdiak aurkeztutako zuzenketetan, talka-garbiketen zerbitzua egiteko lantalde berezi bat sortzea jasotzen da, ELZko langileek eskumen soziosanitarioak baitituzte, baina ez garbiketa-lan horietan.

Klausula penala

Elkarrekin Barakaldok proposatu du, halaber, esleipen berriaren agirian “konplimendu penala” izeneko klausula bat sartzea, eta hori enpresa esleipendunak inolako prozesu penaletan sartuta ez dagoela egiaztatzen duen ziurtagiri bat aurkezteko betebeharra besterik ez da. Barakaldoko Udalaren, langileen eta Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren erabiltzaileen eskubideak errespetatzeko berme handiagoa lortzea da helburua.