Elkarrekin Podemos-IUk itunak berritzeko agindua kritikatu du eta gardentasuna eskatu du Hezkuntza Ituna osorik eta leialki beteko dela bermatzeko

Gasteiz, 2022ko uztailaren 5a

Elkarrekin Podemos-IUk Hezkuntza Itunaren Jarraipen Batzordearen bigarren bilera baloratu du. Taldeak azaldu duenez, “argi utzi nahi dugu lehenik eta behin gure bokazioa itun hau zaintzea izan dela eta dela oraindik ere, eta horrek esan nahi du sinatzaile guztiok hitzartutakoaren izpiritua eta letra errespetatzera behartuta gaudela. Bereziki Eusko Jaurlaritza. Lehendakariak berak horretarako konpromisoa hartu zuen Legebiltzarrean. Hala ere, hirugarrenez ohartarazi behar dugu Sailak ematen dituen urratsak ez datozela bat adostutakoaren espirituarekin eta letrarekin berarekin”.
Elkarrekin Podremos IUk gogorarazi du Batzorde honen lehen bilera plangintza-dekretuaren zirriborro bat argitaratu ondoren egin zela, eta Jaurlaritzak berak onartu zuela Hezkuntza Itunaren aurka zihoala. Orduan, aldi bat ireki zen sinatzaile bakoitzak bere ekarpenak egin zitzan, hitzartutakora egokitu ahal izateko. “Guk hitzordu hartatik hiru egunera bakarrik aurkezten ditugu gureak, eta gaur, hiru aste geroago, erantzun formalik jaso gabe jarraitzen dugu”, deitoratu du.
“Joan den astean hezkuntza-itunak berritzeko agindua onartu ondoren iritsi ginen bigarren bilera honetara, eta berriro ere deitoratu behar dugu garrantzi horretako arau bat aurrera atera izana negoziazio-prozesu txikienaren aurretik egon gabe, Hezkuntza Itunak behartzen zuen bezala. Hau ez da ituna zaintzea. Eta, are larriagoa dena, Agindu honetako puntu askok kontraesanean jartzen dute beren-beregi”, ohartarazi du.

Hona hemen puntu horietako batzuk:
– Hezkuntza-itunak berritzeko agindua 2022-2028 ikasturteen arteko seiurtekorako ezartzen da. Hala ere, Akordioak, jarduketa-planaren 33. puntuan, zehazten du seiurtekoa hiru urteko bitan banatuko dela. Aginduak ez du aipatu ere egiten seiurtekoa bi hirurtekotan banatzea, eta horrek berariaz urratzen ditu itundutakoaren baldintzak.

– Hezkuntza Akordioan zehazten da ikasleak modu orekatuan banatuko direla. Aginduan, aldiz, ez dago banaketa orekatu horretarako mekanismoei buruzko aipamenik. Itunpeko ikastetxeek itunak jasotzen jarraitu ahal izateko bete beharko lituzketen baldintzak eta irizpideak ere ez dira agertzen.

-Gaineskaintza zuzentzeko mekanismoak zehazten ez diren modu berean. Itunpeko geletako ratioen jaitsiera ez da inola ere justifikatzen. Egia da jaiotza-tasaren jaitsierak eskola-plazen eskaintza doitzea eskatzen digula. Baina onartezina dena da ikastetxe publikoetan eskola-lerroak ixten diren bitartean, modu artifizialean mantentzen direla ikastetxe pribatuetan. Ikaspostu gutxiago behar dira eta, beraz, eskola-plaza gutxiago itundu behar dira.
-Euskal Hezkuntza Sistemaren barruan eskola publikoari dagokion protagonismoa ez da ikusten, ezta sumatzen ere, Hezkuntza Akordioak hala jasotzen badu ere. Hitzarmen-aginduarekin ez da zabaltzen eskola publikoaren perimetroa, Hezkuntza Akordioaren Jarduketa Planaren 27. puntuan jasotzen den bezala.
Prozedura berera itzuliz, Hezkuntza Itunaren espiritua eta letra betetzeko jarduteko moduak betetzera, Gorrotxategik adierazi du “Hitzarmenak berariaz jasotzen zuela plangintzari buruz hitz egiteko beharra. Eta ez da gerokoa ezagutzen ez den zerbaiten edukia seriotasunez baloratzea. Berariaz eskatzen dugu plangintza publikoa ezagutzea, baina ez dakigu irailean zein ikasgela egongo diren irekita”.
Horregatik, Elkarrekin Podemos-IUk gardentasuna eskatu du, “emango diren pausoei buruzko informazioa, egitate burutuen politika bihurtu aurretik. Itunpekoaren gaineskaintza itundutakoaren arabera nola mugatuko den jakin behar dugu, ikasgela bakoitzeko ikasleen ratioen jaitsiera jaiotza-tasaren jaitsierara nola egokitzen den, hezkuntza publikoa nola bultzatzen den euskal gizartearen kohesioaren ardatz egituratzaile gisa, Hezkuntza Akordioan adostutakoaren arabera. Horregatik, kezkatuta gaude eta kritikoak izaten jarraitzen dugu. Oraindik ere ohartarazten dugu, gurasoen elkarteek egiten duten bezala, deriba kezkagarri bat ikusten dugula, itunpekoen pribilegioei eusteko joera duena, eskola publikoaren kaltetan. Eta horregatik jarraituko dugu azpimarratzen beharrezkoa dela Eusko Jaurlaritzak bere hitza betetzea eta Akordioaren letra eta espiritua errespetatzea”, ondorioztatu du.