Irabazi Barakaldo publica las cuentas de su grupo municipal

Irabazi Barakaldo ha publicado sus cuentas relativas a 2015 y primer trimestre de 2016 en su blog. Cifras que pueden ser consultadas a través de este enlace. Tras aprobarse en Pleno la propuesta de la iniciativa para que los Organismos Autónomos y Sociedades Municipales adecuen su nivel de transparencia al del propio Ayuntamiento y a la Ley, Irabazi Barakaldo pretende seguir avanzando en esta materia y apunta ahora a los partidos políticos publicando sus propias cuentas.

Según recuerda la coalición, formada por Ezker Anitza-IU, EQUO e Independientes, “todos los grupos municipales reciben una cuota fija, más otra variable en función del número de ediles, por parte del Ayuntamiento”. Estas aportaciones, asegura Irabazi, “deberían estar fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y el Pleno municipal, aunque no se recuerda que el máximo órgano de representación municipal haya realizado esta función en los últimos años”. En este sentido, la coalición anuncia que “solicitará la fiscalización de los grupos por parte del Pleno” al cumplirse el año de la presente legislatura.

Barakaldo, 2016ko maiatzak 2 Irabazi Barakaldok bere udal taldearen kontuak argitaratu ditu

 

Irabazi Barakaldok 2015eko eta 2016ko lehen hiruhileko kontuak argitaratu ditu bere blogean. Zifrak jada ikusgarri daude hemen klikatuz. Udalbatzak koalizioak egindako udal elkarte eta sozietatearen gardentasuna egungo legedira eta Udalaren mailara parekatzeko proposamena onartu ostean, Irabazik gai honen inguruan aurrera egin nahi du bere kontuak argitaratuz, beste alderdiek gauza bera egin dezaten.

Ezker Anitza-IU, EQUO eta Independienteez osatutako koalizioak gogorarazi duenez, “udal talde guztiek Udaletik kuota finko bat eta kuota aldakor bat jasotzen dute, dituzten zinegotzien arabera”. “Ekarpen hauek Kontuen Auzitegiak eta Udalbatzak ikuskatu beharko lituzkete, baina ez dugu gogoratzen udaleko goi-organoak honelakorik egin duen azken urteotan”, dio Irabazik. Zentzu honetan, koalizioak aditzera eman du “Udalbatzak udal taldeak ikuskatzea” eskatuko duela legegintzaldi honen lehenengo urteurrenean.