Ezker Anitza-IUk ezetz bozkatu die 2014 Zarauzko udal aurrekontuei Udal Gobernuarengan konfiantza faltagatik

Ezker Anitza-IUren zinegotziak, Mariana Aranburu, ezeztz bozkatu zuen aurtengo udal aurrekontuei . Beste urtetan bezala negoziaziotan egon dira Ezker Anitza-IU eta udal gobernua, baina aurten ezin da errepikatu 2012 eta 2013ko aurrekontuen aldeko botoa.

 

.Ezker Anitza-IU 2012an eta 2013an udal gobernuarekin akordiotara iritsi zen. Akordio horietan adostutako puntu batzuk bete dira, batez ere, Modelo zinemari dagokiona, udal jabegora pasatu baita eta hori ondo baloratzen da.

 

Baina 2013ko adostutako puntu asko ez dira bete eta baldintza horietan ez dago berriro fidatzerik, adierazi zuen Mariana Aranburuk

 

Adostutako puntu batzuk oso erraz eta merkeak ziren betetzeko baina hala ere BILDUk kudeatzen duen Udal Gobernuak, ez ditu bete:

 • Udalbatzak grabatzea eta grabazioak sare sozialetan zabaltzea. Urtebete pasa da eta ez da egin.
 • Eusko Jaurlaritzaren kontratatzailearen profila erabiltzea udal kontratazioetarako, gardentasuna handitzeko. Hau ez da bete eta konpetentzia areagotu ordez, bide berdinetik jarri da, eta adibidez Nafarroa kaleko biribilgunea kontratatzeko berriro prozedura negoziatua erabili da, eta 3 egun bakarrik eman dira eskaintzak aurkezteko. Beraz bakarrik 3 enpresa aurkeztu dira kontratu horretarako. Legala izan daiteke baina ez da batere gardena, eta udal diruari kalte egin dio konpetentzia murriztea.

 

Beste puntu batzuk ez dira bete gaur arte:

 

 • Santa Clara kalea asfaltatzeko konpromisoa hartu zen eta ez da bete.
 • Astin udal negutegi bat jartzea. Urtebete pasa da eta ez da egin, negutegiaren kokapenarekin oraindik bueltaka dabil Udala.
 • Ipar kalean epaitegi zaharra etxe bezala egokitzea eta alokairuan ematea adostu zen. Urtebete pasa da baina benetako lanak oraindik ez dira hasi.
 • Aldapetan obrak hasteko konpromisoa hartu zen eta oraindik hasi gabe daude lanak.

 

Ezker Anitza-IUk argi dauka 2014koa negoziatzeko, aurreko baldintza da 2013an adostutakoa betetzea eta hori ez da gertatu. BILDUk esaten du borondatea dagoela betetzeko baina borondatearekin bakarrik ez da nahikoa, 3 urte gobernuan egon eta gero errealitateak behar dira.

 

Gainera Ezker Anitza-IU ez dago ados 2014ko aurrekontutan egiten diren proposamen batzuekin.

 

Hasteko, garrantzitsuena izan behar den arloan, enpleguan, ez dira proposamen ausartak ikusten. Aurten, urteetan zehar antolatu diren langabetuen brigadak mantentzen dira. Gogoratu behar da iaz brigada hauek kendu ziren eta 2014rako bakarrik proposatzen da urteetan zehar egin dena mantentzea. Kontuan izanda langabezia inoiz baino altuago dagoela Zarautzen, udalak esfortzu bat egin beharko luke aurten langabetu gehiago kontratatu ahal izateko.

 

2014ko aurrekontu inbertsio nagusia Nafarroa kaleko biribilgunea izango da, 300.000 € gastatuko dira. Ezker Anitza-IUk ez du onartzen biribilgune hau Udal Aurrekontutan egotea. Lehenik eta behin, Aldundiak pagatu beharko luketelako, bai legalki, errepide hori Diputazioarena da eta berari dagokio mantentze eta lanak pagatzea, baita moralki ere, azken finean saihesbidea ez egiteagatik oraindik hainbeste trafiko pasatzen da hortik eta horrek justifikatzen du biribilgune bat egitea.

 Eta gainera ez da lehentasuna, auzoz auzo egin diren bileretan herritarren eskariak argiak izan dira, herriko espaloi eta errepide asko eta asko zaharkitu eta hondatuta daude, Mitxelena kalea, Astiko errepidea, Poligonoko espaloiak, Nafarroa kaleko espaloiak, Santa Klara, ….etab. Zarauztarrek kale eta espaloi horiek konpontzea eskatu dute baina bere eskarien ez da biribilgunea agertu.

 

Bestalde 40.000 € gastatuko dira ondatuz itue batean. Ezker Anitza-IUren ustez hori ez da lehentasunezkoa. Itxasaldiak hondatu zituen estatuak nork eta noiz konponduko dituen oraindik ez dakigu, eta krisi honen erdian ez da une egokiena 40.000 €ko estatuak erosteko.

 

 

Beraz, Ezker Anitza-Iuk ezetz bozkatuko dio aurrekontu proposamenari, BILDUren udal gobernuan konfiantza faltagatik, beste urteetan adostutakoa bete ez dutelako. Eta gainera, Aurrekontutan jasotzen diren proposamen batzuk desegokiak ikusten dituelako.

 

2014ko martxoak 12


Ezker Anitza-IU votó en contra de los presupuestos de 2014 para Zarautz por falta de confianza en el gobierno municipal.

 

La concejala de Ezker Anitza-IU, Mariana Aranburu, voto en contra de los presupuestos municipales de este año. Como en otros años se ha negociado entre Ezker Anitza-IU y el gobierno municipal pero este año no se ha podido repetir el voto afirmativo de 2012 y 2013.

 

Ezker Anitza llego a acuerdos en 2012 y 2013 y algún punto de esos acuerdos se ha cumplido, en especial lo que se refiere a la adquisición del cine Modelo que ha pasado a propiedad municipal, lo que se valora positivamente.

 

Pero muchos de los puntos acordados para 2013 no se han cumplido y en esas condiciones no es posible renovar la confianza, según dijo Mariana Aranburu.

 

Algunos de los puntos acordados eran fáciles y baratos de cumplir, pero aún así, el gobierno municipal encabezado por BILDU no los ha cumplido:

 • Grabar los plenos y difundir las grabaciones por Internet y redes sociales. Ha pasado 1 año y no se ha hecho.
 • Utilizar el perfil del contratante del Gobierno Vasco para las contrataciones municipales para aumentar la transparencia de las contrataciones municipales. Esto no sólo no se ha cumplido sino que se ha seguido con las mismas practicas que ya denunciamos y para contratar la rotonda de la calle Nafarroa de nuevo se ha utilizado el procedimiento negociado y sólo se han dado 3 días para presentar ofertas. En consecuencia sólo se han presentado 3 empresas, las que estaban avisadas de antemano. Esto puede ser legal pero no es transparente y además perjudica las finanzas municipales al restringir la competencia

 

Otros puntos no se han cumplido hasta hoy:

 

 • Se pidió un compromiso de asfaltar la calle Santa Clara y no se ha asfaltado.
 • Se pactó instalar un invernadero municipal en Asti, ha pasado un año y el Ayuntamiento todavía no ha decidido donde ubicarlo.
 • Se acordó acondicionar el antiguo juzgado de Ipar Kalea como vivienda y cederlo en alquiler social. Ha pasado un año y todavía no han empezado los trabajos en serio.
 • Se tomo el compromiso de empezar las obras de Aldapeta y aún no se han comenzado.

 

Ezker Anitza-IU tiene claro que para negociar los presupuesto de 2014, la condición previa era cumplir los acuerdos de 2013 y no ha sido así. BILDU dice que hay voluntad de cumplir pero la voluntad no es suficiente, después de 3 años de gobierno son necesarios hechos.

 

Además Ezker Anitza-IU no está de acuerdo con algunas de las partidas incluidas en los Presupuestos.

 

Para empezar en el asunto que debiera ser más prioritario, el empleo, no se dan propuestas valientes. Este año se mantendrán las brigadas para parados/as que se han organizado desde hace muchos años por la Mancomunidad. Hay que recordar que el año pasado el Gobierno Municipal suprimió estas brigadas de los Presupuestos, y este año recupera esta figura. Teniendo en cuenta que la cifra de paro es más alta que nunca en Zarautz, el Ayuntamiento debiera hacer más esfuerzo en esta cuestión y no limitarse a mantener lo de años anteriores.

 

La principal inversión para los presupuestos de 2014 será la rotonda de Nafarroa kalea, que costará 300.000 €. Ezker Anitza-IU no acepta que esta obra este en los presupuestos municipales. Para empezar esta rotonda se encuentra en una carretera de titularidad foral y es la Diputación quien debe asumirla en su totalidad. Esto es así tanto por ley, las obras y el mantenimiento de las carreteras le corresponden a la Administración titular, en este caso la Diputación, y además por razones morales, si hay que hacer obras en esa rotonda es porque Nafarroa kalea sigue soportando todo el trafico de una carretera nacional, por no haberse dado aún una solución a la variante.

 

Además Ezker Anitza-IU no cree que esta rotonda sea una prioridad para los/as zarauztarras. En las reuniones de barrios las peticiones ciudadanas han sido claras, arreglar las aceras y carreteras municipales que estan deterioradas: la calle Mitxelena, las aceras del Polígono, la calle Santa Clara, las aceras de Nafarroa kalea, la carretera a Asti,…etc. Entre esas peticiones no había ninguna rotonda.

 

Otro gasto que no se comparte es la partida de 40.000 € para una nueva estatua. Cuando aún no se sabe quien y cuando va a reparar las estatuas del malecón y en medio de una crisis no parece el momento más adecuado para comprar estatuas de 40.000 €.

 

Por tanto Ezker Anitza-IU ha votado que no a los presupuestos de 2014 por falta de confianza en el gobierno municipal de BILDU, al no haberse cumplido los acuerdos de otros años. Y además no comparte las propuestas recogidas en los presupuestos para este año.